Vilken hand har man förlovningsringen på?

Vilken hand har man förlovningsringen på?

Vilken hand har man förlovningsringen på? Det är en fråga vars svar varierar beroende på var i världen du kollar. I Sverige bär vi både förlovningsringen och vigselringen på vänster hand, men så ser det inte ut i alla delar av världen. I Sverige är det också vanligt att båda personerna i paret har en förlovningsring, medan det i andra länder är endast kvinnan som bär ring fram till själva giftermålet.

Vill du följa seder och traditioner i Sverige är det vänster hand som förlovningsringen ska sitta på. Ringarna ska bäras på ringfingret, där vigselringen vanligtvis placeras ovanför förlovningsringen, som ett sätt att "låsa" förlovningen till en full vigsel.

Vilka andra länder bär ringen på vänster hand?

Det är dock inte enbart i Sverige som förlovningsringen ska bäras på vänster hand. Länder som Finland, Storbritannien och USA bär också ringen på vänsterhandens ringfinger. Tittar vi däremot på hur det ser ut i andra delar av världen är det inte helt ovanligt att både förlovningsring och vigselring kan bäras på höger hand istället och det finns flera anledningar till detta.

Den vanligaste orsaken till att trohetsringar bärs på höger hand är på grund av att högerhänta handslag oftast används för att besegla ett avtal. Det finns dock inga regler eller lagar som säger att du måste bära ringen på en viss hand för att äktenskapet ska vara giltigt. Du kan själv välja vilken hand eller vilket finger du vill bära din ring på.

Vilken hand har man förlovningsringen på om man bor i Sverige? Då är det helt klart vänster hand som gäller. Få är medvetna om varför vänsterhanden används för att bära upp förlovnings- och vigselringar, men det finns en god anledning till detta. Traditionen kommer från antikens Egypten, då man trodde att det gick en mycket speciell kärleksven från ringfingret till hjärtat. Den här venen går under det latinska namnet Vena Amoris, vilket betyder just kärlekens ven på svenska.

Fram till 1600-talet var det lag på att bära ringen på det vänstra ringfingret, men den lagen finns inte längre kvar. Som tidigare nämnt kan du själv välja hur och på vilket finger du vill bära din ring.

Kan man bära ringen runt halsen?

Vissa väljer att bära sin förlovningsring i en kedja runt halsen, men det råder en hel del delade meningar om detta. Att ha ringen i en kedja kan handla om att man har ett arbete som inte tillåter smycken under arbetstid, men det kan också handla om att man har gått ner eller upp i vikt och ringen inte längre passar.

Orsaken till varför många misstycker om detta sätt att bära förlovnings- eller vigselringar beror helt enkelt på placeringens egentliga innebörd. Enligt tradition brukar man nämligen bära ringen runt halsen om man har blivit änka eller änkling. I dagens moderna samhälle är det dock få som är medvetna om denna betydelse och därför bärs förlovningsringar runt halsen, utan att det betyder att man förlorat sin partner.