Återvunnet guld – en lysande framtid för hållbar lyx

Återvunnet guld – en lysande framtid för hållbar lyx

Återvunnet guld

Återvunnet guld är inte nytt på marknaden, men dess betydelse har vuxit markant i takt med en ökad medvetenhet om miljö och hållbarhet. Det innebär att guld som tidigare använts i smycken, elektronik eller andra produkter smälts ner och återanvänds för att skapa nya föremål. Denna process minskar behovet av ny guldgruvedrift, vilket är en resurskrävande och miljöpåverkande verksamhet.

Återvunnet guld är identiskt i utseende och kvalitet jämfört med nyutvunnet guld. Det genomgår rigorösa smält- och reningprocesser som garanterar att det håller samma höga standard som nytt guld. Schalins säkerställer att allt guld som används i våra smycken, oavsett ursprung, uppfyller strikta kvalitetsstandarder.

Är återvunnet guld mindre värdefullt?

Ekonomiskt sett är återvunnet guld lika värdefullt som nyutvunnet guld. Priset på guld bestäms av dess renhet och vikt, inte av dess ursprung. Därför spelar det ingen roll om guldet är återvunnet eller nytt när det kommer till dess marknadsvärde. Återvunnet guld håller samma höga kvalitetsstandarder som nyutvunnet. Hos Schalins garanterar vi att våra smycken, tillverkade av 100% återvunnet guld, uppfyller alla branschens krav på kvalitet och skönhet.

Fördelarna med återvunnet guld är många:

  • Miljövänligt: Det minskar behovet av gruvdrift, vilket är fördelaktigt för miljön då det minskar utsläppen av växthusgaser och kemikalier.
  • Hållbarhet: Det stöder en cirkulär ekonomi där resurser används mer effektivt.
  • Etisk konsumtion: Att välja återvunnet guld minskar efterfrågan på nyutvunnet guld, vilket kan minska negativa sociala och ekologiska konsekvenser i gruvindustrin.

Hur bidrar användningen av återvunna metaller till minskat koldioxidutsläpp för Schalins?

Genom att använda återvunnet guld minskar Schalins sitt ekologiska fotavtryck genom att avsevärt minska koldioxidutsläppen jämfört med traditionell guldgruvedrift. Detta är ett led i vårt engagemang för miljön och hållbarhet i alla led av vår verksamhet.

Att investera i smycken från Schalins gjorda av återvunnet guld är inte bara ett tecken på god smak utan också ett aktivt val för en hållbar framtid. Varje smycke från oss garanterar högsta kvalitet, oavsett om guldet är nytt eller återvunnet, och bidrar till en mer hållbar och etisk smyckesindustri. 

 

Läs mer om vårt Hållbarhetsarbete