#yesschalins
Dela dina ögonblick med oss 💜

Vi älskar när våra kunder delar sina ögonblick med oss # YESSCHALINS

När vi ser något vi inspireras av kontaktar vi er ibland och ber om er tillåtelse att få dela och använda bilden/bilderna i våra egna kanaler, främst på hemsidan och i sociala medier. Den text och copy som tillhör bilden, både bildtext och kommentarer, kan vi välja att publicera i original eller redigerad form, eller att inte publicera om vi har fått lov att använda bilden.

Om du godkänner att vi publicerar din bild använder du hashtaggen #yesschalins när du postar bilden, eller som svar i kommentarerna om vi har skickat en förfrågan att få använda den.

När du svarat ger du Schalins Ringar AB, org. nr 556161–6110, rätt att använda bilder/inlägg, som du har taggat eller svarat med #schalins vid förfrågan, i vår marknadsföring och/eller sin reklam, inklusive i galleriet på webbplatsen, nyhetsbrev, annonser, e-post och annan kundkommunikation, butiksexponering och andra marknadsföringssyften.

Du intygar och försäkrar härmed också att (i) du äger alla rättigheter till dina bilder och texter, (ii) du har fått tillåtelse från alla eventuella personer som syns i dina bilder att överlåta rättigheterna häri, och (iii) Schalins Ringar AB:s användning av dina bilder inte kommer att kränka någon tredje parts rättigheter eller strida mot någon lag.

Härmed befriar du Schalins Ringar AB från alla skyldigheter att betala dig för användning av dina bilder och för de immateriella rättigheterna till dem i samband med ovan beskrivna användningsformer och härmed befriar du och accepterar att hålla Schalins Ringar AB och alla personer som handlar för Schalin Ringar AB:s räkning skadeslösa för alla eventuella anspråk, krav och ansvarsskyldigheter, oavsett art, i samband med användningen av bilderna enligt ovanstående beskrivning.

Har du frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss: info@schalins.se